Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie

RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sprawach z zakresu

 

ochrony danych osobowych

 

mogą Państwo kontaktować się

 

z Inspektorem Ochrony Danych,

 

Panią Anną Kurzydło

 

pod adresem e-mail:

 

a.kurzydlo@tarnogrod.pl.