Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


 

Deklaracja dostępności

 

______________________________________

 

Raport o stanie dostępności

 

____________________________________

 

Zarządzenie Dyrektora

w sprawie wyznaczenia

Koordynatora do Spraw Dostępności

 

______________________________________

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie

na lata 2023 – 2028

 

______________________________________