Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie

RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców

na rok szkolny 2023/2024:

 

 

Przewodniczący: p. Aleksandra Pułapa

Z-ca przewodniczącego: p. Katarzyna Pelc

Skarbnik: p. Marlena Gołąb

Sekretarz: p. Justyna Krzychowiec

Członek: p. Joanna Drzał-social media

Członek: p. Edyta Grochowicz

 

Kontakt:  rada_przedszkola_tarnogrod@op.pl