Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie

WAŻNE DOKUMENTY


Aby otworzyć plik pdf, należy posiadać program Adobe Reader. Pobierz program
 

 

 

____________________________________

 

BEZPIECZEŃSTWO

____________________________________

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE

____________________________________

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELNIE ZAMÓWIEŃ

____________________________________

 

Statut Przedszkola Miejskiego

w Tarnogrodzie

 

____________________________________

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

____________________________________

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

państwa w roku szkolnym 2023/2024

 

____________________________________

 

Plan Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej

 

w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie

 

na rok szk. 2023/2024

 
____________________________________
 
 
 
 
____________________________________
 
 
 
Przedszkolny zestaw programów
 
obowiązujacy w roku szkolnym 2023/2024
 
____________________________________

 

 
____________________________________

 

 

Brak dodanych wpisów